Daniels Zitmanis - Zihmanis   1.vieta

Dagnija Zitmane - Zihmane   2.vieta

Egons Viljumsons                  2.vieta

Valdis Krūze                          3.vieta